De 3M-principes

1

Methode

Ons jarenlang onderzoek heeft geresulteerd in een methode waarbij er een statistisch voordeel (edge) is dat continu kan worden benut.

2

Money Management

Omdat niemand de toekomst kan voorspellen, zal zelfs de beste belegger of handelaar fouten maken. Een foutieve inschatting leidt tot verlies. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn, mits dit verlies beperkt is en in verhouding staat tot de winsttransacties. Onze aanpak heeft een goede risico-rendementsverhouding die vaak veel beter is dan die van andere beleggingen.

Goed risicomanagement zorgt voor een stabiele ontwikkeling van ons resultaat.

3

Mindset

De zwakste schakel is meestal de belegger of handelaar zelf. Beleggen is beslissingen nemen. Handelen is nog vaker beslissingen nemen.

Omdat pas achteraf bekend is of een beslissing juist is, vereist succesvol handelen op de juiste manier omgaan met onzekerheid. De mindset is essentieel voor het behalen van succes. Veel beleggers hebben moeite met het accepteren van een verlies en wachten daarom vaak te lang met het nemen van verlies.

De kracht van de computer is juist dat hij geen emotie kent. Een goede strategie wordt daardoor effectief. Bovendien kan een computer 24 uur per dag kansen benutten. Die krachten benutten wij allemaal.

Hoe maken wij rendement?

Het Brouwers fund combineert handels ervaring, software en research tot een belegging met een gemiddeld rendement van 9,8% per jaar en een beperkt risico van slecht 0,3% per trade.

De gemiddelde beleggingsportefeuille en strategie is sterk afhankelijk van een stijgende markt. Wij hanteren een ander uitgangspunt. Wij willen
profiteren van stijgende én van dalende bewegingen. Onze aanpak is gebaseerd op het herkennen van trends en patronen waarbij statistische
betrouwbaarheid (edge) essentieel is. Wij hanteren een consistent beleid op basis van beslisregels en algoritmen. Onze tradingstrategie is grotendeels
geautomatiseerd. Het voordeel van een geautomatiseerde aanpak is o.a. de consistentie en de mogelijkheid om een zuivere test uit te voeren. In ons geval leidt dit tot betrouwbare en stabiele resultaten over een lange periode van back testen.

Stijgende markt

Dalende markt

 • Rendement in een stijgende markt

  Wanneer wij een patroon herkennen dat wijst op een dalende trend nemen wij een short positie in. Door op een hoog niveau te verkopen en op een lager niveau in te kopen kunnen wij winst behalen. Gedurende de dalende beweging (trend) beschermen wij onze positie met een stoploss order. De horizontale traplijn beschermd onze opgebouwde winst. Wanneer de koers plotseling scherp stijgt worden wij automatisch uitgestopt en realiseren daarbij onze winst. De (groene/schuine) lijn verbindt het verkoopmoment met het koopmoment.

  Door eerst te verkopen en daarna te kopen op lager niveau kan er winst behaald worden.

  Stijgende markt
 • Rendement in een dalende markt

  Wanneer wij een patroon herkennen dat wijst op een dalende trend nemen wij een short positie in. Door op een hoog niveau te verkopen en op een lager niveau in te kopen kunnen wij winst behalen. Gedurende de dalende beweging (trend) beschermen wij onze positie met een stoploss order. De horizontale traplijn beschermd onze opgebouwde winst. Wanneer de koers plotseling scherp stijgt worden wij automatisch uitgestopt en realiseren daarbij onze winst. De (groene/schuine) lijn verbindt het verkoopmoment met het koopmoment.

  Door eerst te verkopen en daarna te kopen op lager niveau kan er winst behaald worden.

  Dalende markt

Wilt u meer weten?

Keuze

Een participant kan bij ons fonds kiezen met welke risico factor hij/zij wil participeren. Wij bieden daarbij in beginsel twee varianten aan.

Klasse A

Het risico voor de participant in klasse A is kleiner dan dat in Klasse B. Dit komt doordat de transacties kleiner zijn. De verwachte resultaten zijn daarom ook lager. Het streven is om een gemiddeld rendement te behalen van netto 5% op jaarbasis voor de belegger.

Klasse B

Is de variant waarbij er grotere transactieposities worden ingenomen om het rendement te verhogen. Het streven is om een gemiddeld rendement te behalen van netto meer dan 10% op jaarbasis voor de belegger. Bij een dergelijk rendement hoort ook een wat hoger risico.

Onze aanpak

Op basis van jarenlange ervaring in internationale financiële markten hebben wij een innovatieve methode ontwikkeld om rendement te realiseren op een consistente manier. Hierbij is het uitgangspunt om te profiteren van stijgende en dalende golfbewegingen in liquide financiële markten.

Bij het ontwikkelen van trading modellen worden handelservaring, software kennis en research gecombineerd. De research is erop gericht om de juiste koop- en verkoop momenten te vinden. Hierbij hebben wij gekeken naar patronen en trends die statistisch significant zijn. Onze aanpak hebben wij uitgebreid getest met in eerste instantie een theoretische backtest en later met een live test. Het resultaat is een geautomatiseerd model dat gedisciplineerd kansen detecteert en transacties genereert.

”Cut your losses short and let your profits run”

De transacties die wij op basis van ons model uitvoeren gaan gepaard met een strikt risicomanagement. Per transactie hebben wij een beperkt risicobudget zodat wij bij een verliestransactie niet teveel verliezen. Wanneer de transactie wel de juiste richting op gaat willen wij de winst optimaliseren.

Strategie

De gemiddelde beleggingsportefeuille en strategie is sterk afhankelijk van een stijgende markt. Wij hanteren een ander uitgangspunt. Wij willen profiteren van stijgende én van dalende bewegingen. Onze aanpak is gebaseerd op het herkennen van trends en patronen waarbij statistische betrouwbaarheid (edge) essentieel is. Wij hanteren een consistent beleid op basis van beslisregels en algoritmen. Onze tradingstrategie is grotendeels geautomatiseerd. Het voordeel van een geautomatiseerde aanpak is o.a. de consistentie en de mogelijkheid om een zuivere test uit te voeren. In ons geval leidt dit tot betrouwbare en stabiele resultaten over een lange periode van back testen.

Psychologie

Het volgen van een strategie is niet moeilijk wanneer het goed gaat. Toch kent iedere aanpak, ook die van ons, mindere tijden. De kunst is dan om niet te veel te verliezen en vast te houden aan de aanpak. Maar waar haal je het vertrouwen vandaan dat de aanpak goed is? Hoe blijf je gedisciplineerd? Discipline heeft alles te maken met vertrouwen en overtuiging dat een aanpak succesvol is. Om overtuigd te worden, moet een aanpak eerst worden getest. Dit hebben wij uitgebreid gedaan. De psychologie van de trader is daarbij vervangen door de consistentie van de computer.

Backtest Systematiek

Wij hebben onze aanpak in eerste instantie getest door middel van een theoretische backtest. Door terug in de tijd te testen kun je zien wat het rendement en het risico van een bepaalde aanpak geweest zouden zijn (simulatie). De aanpak bestaat uit beslisregels (algoritme) die onderdeel worden van een strategie om te kopen en te verkopen. De set van beslisregels hebben wij vertaald in een geautomatiseerd model.
Iedere beslisregel (algoritme) moet een toegevoegde waarde hebben om onderdeel uit te maken van de strategie en het model. Alleen de beste strategieën worden geselecteerd en vervolgens verder getest ter validatie. Hierbij worden diverse statistische technieken gebruikt om de robuustheid van een model te testen. Een robuust model geeft de beste garantie op positieve prestaties in de toekomst.

Live resultaten

Sinds 2018 hebben wij ons model in de dagelijkse praktijk getest met echt geld op een rekening bij Lynx/Interactive Brokers. Het trackrecord van de backtest en de live resultaten geven ons veel vertrouwen dat onze aanpak degelijk en succesvol is.
Het resultaat over de periode 2008-2022 is gebaseerd op meer dan 40.000 transacties. Op basis van een berekening met de dag resultaten is een historische drawdown (terugval van het resultaat) nog lager (Klasse A). Op maandbasis ligt de drawdown op ongeveer de helft. De uitslagen van het rendement worden minder extreem wanneer de tijdsperiode langer wordt. 

Resultaat

In de grafiek ziet u een drietal lijnen. Wij willen het potentieel van onze aanpak afzetten ten opzichte van een benchmark -de CTA index-, en een vergelijking maken met een belegging in aandelen over de periode 2008 -2022.

De licht blauwe lijn laat het verloop zien van de MSCI wereld index voor aandelen vanaf 2008. Het verloop is positief en er wordt een gemiddeld rendement behaald van 8%. Er zijn echter ook de nodige fluctuaties te zien. De drawdown (terugval van hoogste punt naar dieptepunt) is een maatstaf om het risico van een belegging te meten. Het percentage drawdown over deze periode lag op maar liefst -48%.

De grijze lijn laat het verloop zien van een belegging in de CTA index. Deze omvat de sector van grote internationale beleggingsfondsen die een soortgelijke aanpak hanteren als die van het Brouwers Fund.

De donker blauwe lijn laat de prestaties zien van ons geautomatiseerde handelsmodel. In de periode van 2008 tot 2017 is er sprake van een simulatie op basis van de theoretische backtest. Sinds 2018 is er met het model in een live omgeving getest en zijn de behaalde resultaten op de trading rekening door een accountant geverifieerd. Sinds eind 2020 wordt het model in het Brouwers Fund toegepast.

Belangrijk hierbij is het feit dat het stabiele beeld van de theoretische backtest ook terug te vinden is bij de live test resultaten. De test periode omvat meer dan 40.000 transacties. Dit geeft ons het vertrouwen dat het model voldoende statistisch bewijs heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat het model zijn meerwaarde heeft bewezen.

Het Brouwers Fund wil dan ook als basis gebruikmaken van dit model bij haar beleggingsbeleid. Wij evalueren continu de resultaten en ontwikkelen nieuwe strategieën die wij na een uitgebreide test toevoegen aan onze aanpak.

Informatiepakket aanvragen

U kunt het informatiepakket aanvragen via onze website. Het informatiepakket bevat:

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting vult u dan s.v.p. het contactformulier in. U kunt ook altijd bellen voor een afspraak via:
020 7 657 130

Gekenmerkt Op