Onze trading strategie

Niet hopen, maar betrouwbaar handelen

Risico management

Markten bewegen in trends. Stijgingen worden afgewisseld met dalingen of perioden van zijwaartse marktactie. Het Brouwers Fund is er op gericht om te profiteren van marktbewegingen. Hierbij maakt het niet uit of de beweging stijgend of dalend is. In zijwaartse markten met geen of weinig beweging zullen wij moeite hebben om rendement te maken. Dit is de keerzijde van onze aanpak.

Stabiel rendement

Bij kaartspellen geeft een goede hand een grotere kans op winst. Hierbij is sprake van statistische betrouwbaarheid. Wij zoeken in de markt ook naar statistische betrouwbaarheid. Op basis van onze research weten wij welke trends en patronen betrouwbaar zijn. Zodra er een interessant patroon door de computer wordt herkend volgt er automatisch een transactie. Daarbij zijn wij niet permanent belegd en voeren alleen een transactie uit wanneer er een kans is. Wij proberen geen benchmark te verslaan, maar zijn gericht op het realiseren van een absoluut rendement.

Risico management

Markten bewegen in trends. Stijgingen worden afgewisseld met dalingen of perioden van zijwaartse marktactie. Het Brouwers Fund is er op gericht om te profiteren van marktbewegingen. Hierbij maakt het niet uit of de beweging stijgend of dalend is. In zijwaartse markten met geen of weinig beweging zullen wij moeite hebben om rendement te maken. Dit is de keerzijde van onze aanpak..

Stabiel rendement

Bij kaartspellen geeft een goede hand een grotere kans op winst. Hierbij is sprake van statistische betrouwbaarheid. Wij zoeken in de markt ook naar statistische betrouwbaarheid. Op basis van onze research weten wij welke trends en patronen betrouwbaar zijn. Zodra er een interessant patroon door de computer wordt herkend volgt er automatisch een transactie. Daarbij zijn wij niet permanent belegd en voeren alleen een transactie uit wanneer er een kans is. Wij proberen geen benchmark te verslaan, maar zijn gericht op het realiseren van een absoluut rendement.

“Cut your losses and let your profits run”

24 uurs markten

Wij handelen alleen op markten die 24 uur per dag verhandelen. Op deze manier komen wij nooit voor verrassingen te staan en lopen wij
geen onnodig risico op ons fund.

Simpele regels

De algoritmes die wij hebben ontwikkeld zijn simpel en straight forward. Dit voorkomt ook het gevaar voor curve fitting van onze strategie.

Lage correlatie

Ons trading fund handelt in assets die een lage correlatie hebben met elkaar. Wij hanteren meer dan 40 verschillende strategieën tegelijk.

Track record

Wij hebben een bewezen track record. Ons track record is gebaseerd op meer dan 50.000 trades sinds 2008 met een maximale drawdown van 9,4%

Drawdown

Het risico van een bepaalde strategie kun je onder andere uitdrukken in de rendement/ risico ratio. Hierbij wordt het behaalde rendement afgezet tegen het risico. Een manier om risico uit te drukken is de drawdown (terugval). Wanneer het belegde vermogen een terugval kent wordt de drawdown berekend door het verschil te meten van de top naar de bodem van de slechtste periode. Onze aanpak heeft ook mindere tijden gehad, en zal deze in de toekomst ongetwijfeld ook hebben. Zoals u weet geeft het historisch rendement géén garantie voor de toekomst. De drawdown geeft wel een goede indicatie voor het risico.

Diversificatie

Diversificatie

Het Brouwers Trade Fund handelt op liquide markten die grotendeels 24 uur per dag open zijn.
Het fonds handelt onder andere op de volgende marketen:

Equity indices

Forex

Commodities

Waarom traditionele beleggingen niet meer werken

De afgelopen 10 á 15 jaar zijn zeer succesvol geweest door aanleiding van de bullmarkt. Nu dat wij niet meer in een bullmarkt zitten, raken veel beleggers rendement kwijt. Wij vertellen hoe dit ook anders kan. 

De voordelen van ons trading fund