Onze trading strategie

Niet hopen, maar betrouwbaar handelen

Risico management

Markten bewegen in trends. Stijgingen worden afgewisseld met dalingen of perioden van zijwaartse marktactie. Het Brouwers Fund is er op gericht om te profiteren van marktbewegingen. Hierbij maakt het niet uit of de beweging stijgend of dalend is. In zijwaartse markten met geen of weinig beweging zullen wij moeite hebben om rendement te maken. Dit is de keerzijde van onze aanpak.

Stabiel rendement

Bij kaartspellen geeft een goede hand een grotere kans op winst. Hierbij is sprake van statistische betrouwbaarheid. Wij zoeken in de markt ook naar statistische betrouwbaarheid. Op basis van onze research weten wij welke trends en patronen betrouwbaar zijn. Zodra er een interessant patroon door de computer wordt herkend volgt er automatisch een transactie. Daarbij zijn wij niet permanent belegd en voeren alleen een transactie uit wanneer er een kans is. Wij proberen geen benchmark te verslaan, maar zijn gericht op het realiseren van een absoluut rendement.

Risico management

Markten bewegen in trends. Stijgingen worden afgewisseld met dalingen of perioden van zijwaartse marktactie. Het Brouwers Fund is er op gericht om te profiteren van marktbewegingen. Hierbij maakt het niet uit of de beweging stijgend of dalend is. In zijwaartse markten met geen of weinig beweging zullen wij moeite hebben om rendement te maken. Dit is de keerzijde van onze aanpak..

Stabiel rendement

Bij kaartspellen geeft een goede hand een grotere kans op winst. Hierbij is sprake van statistische betrouwbaarheid. Wij zoeken in de markt ook naar statistische betrouwbaarheid. Op basis van onze research weten wij welke trends en patronen betrouwbaar zijn. Zodra er een interessant patroon door de computer wordt herkend volgt er automatisch een transactie. Daarbij zijn wij niet permanent belegd en voeren alleen een transactie uit wanneer er een kans is. Wij proberen geen benchmark te verslaan, maar zijn gericht op het realiseren van een absoluut rendement.

“Cut your losses and let your profits run”

Drawdown

Het risico van een bepaalde strategie kun je onder andere uitdrukken in de rendement/risico ratio. Hierbij wordt het behaalde rendement afgezet tegen het risico. Een manier om risico uit te drukken is de drawdown (terugval). Wanneer het belegde vermogen een terugval kent wordt de drawdown berekend door het verschil te meten van de top naar de bodem van de slechtste periode. Onze aanpak heeft ook mindere tijden gehad en zal deze in de toekomst ongetwijfeld ook hebben. Zoals u weet geeft het historisch rendement géén garantie voor de toekomst. De drawdown geeft wel een goede indicatie voor het risico.

Diversificatie

Diversificatie

Het Brouwers Trade Fund handelt op liquide markten die grotendeels 24 uur per dag open zijn.
Het fonds handelt onder andere op de volgende markten:

Equity indices

Forex

Commodities

Waarom traditionele beleggingen niet meer werken

Sinds de kredietcrisis in 2008 hebben diverse beleggingen hele goede rendementen behaald. De Bullmarkt in aandelen, mede gefaciliteerd door het beleid van Centrale Banken, kan in de toekomst echter ook eindigen en omslaan in een Bearmarkt. De vraag is of beleggers dan ook rendement behalen. De traditionele aanpak dient kritisch te worden bekeken.

De voordelen van ons trading fund

Select the website of your choice

To find out whether this website is relevant to you, we would like to know whether you are a private or a professional investor.