Profiteren van beweging op basis van statistische betrouwbaarheid

Markten bewegen in trends. Stijgingen worden afgewisseld met dalingen of perioden van zijwaartse marktactie. Het Brouwers Fund is er op gericht om te profiteren van marktbewegingen. Hierbij maakt het niet uit of de beweging stijgend of dalend is. In zijwaartse markten met geen of weinig beweging zullen wij moeite hebben om rendement te maken. Dit is de keerzijde van onze aanpak.

Absoluut rendement op basis van statische betrouwbaarheid

Bij kaartspellen geeft een goede hand een grotere kans om te winnen. Dit is een kwestie van statistische betrouwbaarheid. We zoeken ook naar statistische betrouwbaarheid in de markt. Op basis van ons onderzoek weten we welke trends en patronen betrouwbaar zijn. Zodra een interessant patroon door de computer wordt herkend, volgt automatisch een transactie. We zijn niet permanent belegd en voeren alleen een transactie uit als er een kans is. We proberen niet per se een benchmark te verslaan, maar zijn gericht op het behalen van een absoluut rendement.

Risicomanagement

We hanteren een risicobudget per strategie en per individuele transactie. Ook kijken we naar de samenhang tussen de verschillende strategieën. In principe willen we bij een transactie slechts een fractie van het totale fondsvermogen riskeren. Daarnaast willen we er absoluut zeker van zijn dat we niet veel meer verliezen dan het risicobudget dat we stellen. Daarom handelen we voornamelijk in 24-uurs markten en sluiten we bijna alle posities aan het einde van de handelsweek. Het risico van een grote overnight gap (prijssprong of prijsdaling) die kan leiden tot meer verlies dan gewenst is beperkt, maar niet geheel uitgesloten.

Geautomatiseerd en gedisciplineerd

Om een goed investeringsrendement te realiseren is het consequent toepassen van beslisregels essentieel. Dit vraagt om een gedisciplineerde aanpak. Onze aanpak is dan ook grotendeels geautomatiseerd. Een andere reden om gebruik te maken van de kracht van de computer heeft te maken met het benutten van kansen. De computer heeft een brede scope en zoekt naar kansen binnen de selectie van markten en instrumenten die we hebben gemaakt.

Kleine verliezen + Grote winsten = Rendement

Niet elke transactie kan succesvol zijn. Op basis van ons onderzoek weten we dat onze hitratio (verhouding winst/verliestransacties) meestal niet hoger is dan 50%. We hebben dus minstens evenveel verliestransacties als winsttransacties. Per saldo behalen we nog steeds een goed rendement door een transactie consequent te beëindigen als deze niet het gewenste verloop vertoont. Dit maximale verlies wordt vooraf bepaald en berekend. Als een transactie loopt zoals verwacht, laten we de winst groeien. De som van relatief kleine verliezen en grote winsten is ons rendement.

Absoluut rendement

Het fonds streeft naar een absoluut rendement, onafhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Doordat we een goede risico/rendementverhouding hebben behaald met een lage drawdown in backtesting en live resultaten, zijn we in staat transacties op te schalen (leverage), met als doel een hoger rendement te behalen.

Op basis van de testresultaten verwachten wij voor de klasse A deelnemer een gemiddeld nettorendement van 5% op jaarbasis te realiseren. Voor klasse B geldt een verwacht gemiddeld nettorendement van meer dan 10% aangezien hier met een grotere hefboomwerking zou worden gehandeld.

Waarschuwing

Beleggen brengt risico’s met zich mee en geen enkele aanpak is perfect. Onze resultaten zullen ook (beperkt) fluctueren.
Zo hebben wij ervaren dat in tijden van lage bewegelijkheid, het lastig is om onze rendementsdoelstelling te behalen. Daarentegen, weten we ook dat we vaak profiteren van toenemende fluctuaties op financiële markten. Mocht de volatiliteit extreem laag zijn (zoals in 2017), dan kan dit gevolgen hebben voor de realisatie van de doelstelling. Indien het karakter van de prijsontwikkeling over een langere periode verandert, kan dit gevolgen hebben voor de rendementsontwikkeling in het fonds.

Vertrouwen

We hebben veel vertrouwen in onze aanpak op basis van ons onderzoek. We willen u er echter op wijzen dat er in de toekomst momenten kunnen zijn waarop het voor ons moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn om rendement te behalen. Het is daarom belangrijk dat een deelnemer een realistische verwachting behoudt en zichzelf voldoende tijd geeft om het rendementsdoel te bereiken. Als een deelnemer voor een periode van 3 tot 5 jaar in het fonds kan participeren, is de kans op het behalen van de rendementsdoelstelling in onze ogen zeer reëel maar uiteraard niet gegarandeerd. Overigens kan een belegger maandelijks in- of uitstappen in het fonds. 

Informatiepakket aanvragen

U kunt het informatiepakket aanvragen via onze website. Het informatiepakket bevat:

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting vult u dan s.v.p. het contactformulier in. U kunt ook altijd bellen voor een afspraak via:
020 7 657 130

Gekenmerkt Op